Polipropilén medence előkészítési útmutató

Szükséges eszközök:
- Mérőszalag, Jelölő festék, Zsinór, karók

Teendők:

- Mérőszalag segítségével jelölje ki a medence sarokpontjait.
- Javasolt a medence alak kijelölésekor párhuzamosság és a derékszögelés megvizsgálása, mert rossz kijelölés esetén a derékszögben elkészített medence nem fog beférni a kialakított munkagödörbe. Ez a sarokpontok átlóinak lemérésével pontosítható. A két átló hosszának egyeznie kell!
- Ezután jelölje ki a munkagödör sarokpontjait is (plusz 30 cm minden oldalon!!!).
- A munkaterület sarokpontjait először érdemes kikarózni, majd zsinórral kikötni, és ha a kijelölés megfelel az elvárásoknak akkor véglegesíteni a spray használatával.
- Jelöljük ki a gépészeti akna helyét is, szintén 30 cm ráhagyással, a medence körvonalán kívül
- A kijelölés alkalmával a tereptárgyaktól (kerítés, házfal, fa, stb.) érdemes minimum 1-1,5 méter távolságot tartani a biztonságos munkavégzés érdekében (szerelés, anyagvisszahordás a visszatöltéshez, stb.)

2. A munkagödör kiásása, aljzatbetonozás


- A medence méretéhez képest 30-30 cm-rel nagyobb munkagödör kiásása szükséges a gödör alsó élein is (Lehetőleg függőleges legyen a fal!). (Pl. 6 x 3 as medencéhez 6,6 x 3,6 méteres munkagödör kiásása szükséges, alul is!)
- A medence alá mindenképpen szintezett aljzatbeton szükséges, melyet legalább 8-as vashálóval erősíteni kell. Talajminőségtől függően a beton alá döngölt sóderágyra is szükség lehet, ebben az esetben a medence alapot a sóderágy vastagságával mélyebbre kell ásni. A vasalt beton vastagsága 12-15 cm legyen.
- A munkagödör mélységének kiszámítása:
Amennyiben a térkő/burkolat a medence felületére benyúlik:
A térkő vastagsága + medence mélység + 2 cm XPS szigetelés + 12-15 cm vasalt aljzatbeton.
(Pl. 4 cm térkő vastagság + 150 cm medencmélység + 2 cm XPS szigetelés + 15 cm vasalt aljzatbeton = 0 ponttól való mélység 171 cm!)
Amennyiben szegélykő kerül a medence köré:
Medence mélység + 2 cm XPS szigetelés + 12-15 cm vasalt aljzatbeton.
(Pl. 150 cm medencmélység + 2 cm XPS szigetelés + 15 cm vasalt aljzatbeton = 0 ponttól való mélység 167 cm!)
- Az XPS réteg lehelyezése előtt a medence munkagödrében lévő betonalap felületét jól tisztítsuk meg, a behulló földet, kavicsokat, egyéb szennyeződéseket söpörjük ki. Az XPS lapokat széles ragasztószalaggal rögzítsük egymáshoz. Az XPS szigetelés a medence méretét meghaladóan érjen ki a munkagödör széléig (+30 cm minden oldalon)!

3. A gépészeti akna helyének kiásása, betonozás- A medence gépészet elhelyezéséhez általában polipropilén aknát használunk, melynek mélysége 1 méter. Szélességét a megrendelt extra tételekhez igazítjuk, általában 1,2 méter átmérőjű. A gépészeti aknának is 30cm-rel nagyobbnak kell lennie minden oldalon, tehát az 1,2 m átmérőjű aknának 1,8 m átmérőjű munkagödör kell! Az akna és a medence munkagödör között ne legyen nagyobb a távolság mint 5 méter (amennyiben az akna nem határos a medencével úgy kérjük írásban jelezze felénk). A medence és az akna között a föld átjárhatósága kell, hogy legyen legalább a gépészeti akna mélységében. (Az árok ideális szélessége 25-30 cm.)
- A gépészeti akna mélysége: A 0 ponttól számítva 103 cm. A gépészeti akna alá 5 cm vastag betonalap szükséges. Itt a vasalás elhagyható.
- A gépészeti akna alatti betonalap simított és vízszintes kell hogy legyen.
- Az akna körüli föld visszatöltését csak a fedél ráhelyezése után kezdjük el! Ellenkező esetben az akna deformálódik.
Fontos figyelmeztetés! Amennyiben ellenáramoltató is megrendelése került úgy az ellenáramoltatónak a gépészeti akna oldalán kell lennie!!

Fontos figyelmeztetés!


- Kérjük, a kitermelt földet a munkagödör szélétől legalább 2 méterre helyezzék el, ezzel elősegítve a medencetest behelyezését!
- Kérjük, hogy a munkagödör elkészítésekor fokozottan ellenőrizze a munkagödör méreteit, főként az alsó méreteket!
- Amennyiben a kőműves munkát is mi végezzük, úgy a kialakításnál 2 munkaóra kézi földigazítást vállalunk, valamint a munkagödör visszatöltésénél 5-10 cm különbséget tudunk elfogadni. Ezen felüli munkavégzés többlet költséget jelent (munkadíj, kiszállás, anyagköltség, többletanyag szállítás)
- Amennyiben az első kiszállásnál jelentős méreteltérés tapasztalható a gödrök méretében, akkor azt azonnal jelezzük Ön felé, viszont ebben az esetben sem tudunk eltérni attól, hogy a kiszállás és a napi munkadíj felárat jelentsen.
- Amennyiben a kért feltételek javítása megvalósítható, úgy a várakozás időtartamára a kszf-ünkben meghatározott óradíjunkat számoljuk fel a várakozás időtartamára. Az időtartam óraalapon számítandó!

További kérdések esetén állunk szíves rendelkezésére a honlapon található elérhetőségek egyikén!