PP medence - TELEPÍTÉS NAPI TEENDŐK

A medence helyének  kialakítása az előkészítési útmutató alapján megtörtént.

A pp medencét hamarosan kiszállítjuk a gépészeti szerelést is beütemeztük. - Az időpontról e-mailben tájékoztatjuk. 

A sikeres telepítéshez szükséges feltételeket és telepítésnapi teendőket az alábbiakban részletezzük.
- A feltételek meghiúsulása esetén sajnos nem tudjuk garantálni, hogy a medence a megadott napon telepítésre kerül.*  

Kérjük figyelmesen olvassa végig jelen tájékoztatónkat! - Amennyiben kérdése merülne fel keressen minket bizalommal: +36 70 669 7597

Telepítés előtt ellenőrizni:


 • A medence munkagödör a megadott méretre lett kiásva (Medencetest mérete plusz oldalanként +30 cm)
 • Az akna és a munkagödör között nincs földsáv, a csövek szabadon átvezethetőek.
 • Az alsó XPS hőszigetelés rendelkezésre áll, és el van helyezve a munkagödörben betontest teljes terjedelmében. Javasolt 5-8 cm széles "Tesa" szalaggal leragasztani, hogy a medence behelyezésekor ne mozduljon el a hőszigetelés.

Elegendő hely a telepítéshez

Koenigh Péter (1)
PP medence telepítésekor oldalanként legalább 30 cm hely szükséges a megfelelő telepítéshez.

Kevés hely a telepítéshez

Polipropilén medence telepítésnapi teendők
PP műanyag medence telepítéséhez nem elegendő hely, a kolléga nem tudja megkezdeni a gépészeti szerelést.

Az akna és a munkagödör között nincs földsáv

Műanyag medence kiásott-munkagödör-2
Az akna és a munkagödör között nincs földsáv, a csövek szabadon átvezethetőek.

XPS hőszígetelés a munkagödörben

Műanyag medence alá xps javasolt a hőveszteség csökkentése érdekében.
XPS hőszigetelő lapok elhelyezve a munkagödörben. Faltól - Falig és tesa szalaggal leragasztva, hogy ne csússzon el a medence pozicionálásakor.

Medence kiszállításának napja:


Megrendelő feladatai:

 • A medence test elhelyezése a munkagödörben, végleges pozícióba állítás

A polipropilén medence elhelyezéséhez szükséges munkaerő szükséglet:

    • 4,5 x 2,5 x 1,2 m medenceméretig – 4 életerős munkaerő
    • 6 x 3 x 1,5 m medenceméretig – 6 életerős munkaerő
    • 6 x 3 x 1,5 m medencemérettől – 8 életerős munkaerő

A fenti munkaerő szükséglet a bevont személyek fizikai állapotától és a terepviszonyoktól függően több is lehet!

/Szükség van a megfelelő számú munkaerőre, mert amennyiben a behelyezés során a medence alját és oldalát erőhatás éri (kő, kerítés, fatörzs, szikla) úgy a medence anyaga kifehéredhet, extrém esetben eltörhet. A kifehéredés nem javítható, de nem jelent vízvesztést. Ha a medence eltörik úgy helyszíni javításra van szükség, melyre külön árajánlatot küldünk./

 • A medence test beállítása a meglévő tereptárgyakhoz való távolság ellenőrzése (párhuzam, merőleges)
 • A medence alá beeső föld, sóder, törmelék ellenőrzése a medence behelyezése után, szükség esetén a törmelék, föld eltávolítása.

/A csövezés, töltés után a bennragadó törmelék, föld sértheti a medencét. Az ellenőrzés során érdemes mezítláb körbesétálni a medence alján és ellenőrizni a medence eltartását. Amennyiben az aláesett törmelék később derül ki, úgy a medence bekötéseket újra kell készíteni, aminek az anyagi vonzata a megrendelőt terheli./

Munkatársunk feladatai:

 • Amennyiben szabad és biztonságos az út a medence helyéig történő szállítás a szállítójárművel. 
 • Helyszínen jelenlevő megrendelő által biztosított munkaerő irányítása a medence biztonságos behelyezése érdekében.
 • A helyszínre érkező kollégánk a fizikai beemelésben NEM tud segíteni, így kérjük mindig a megfelelő számú segéderő biztosítását a megadott időintervallumra.

/A kolléga telephelyünkről való induláskor jelzi, hogy mikorra várható és érkezés előtt is tájékoztatja az ügyfeleket a pontos érkezés időpontjáról. - A kolléga érkezéstől számított max. várakozási ideje 30 perc. Ezen felülüli időtartamra a KSZF-ben meghatározott munkadíjat számítjuk fel./

Telepítés napja:


Megrendelő feladatai:

 • Oldalsó szigetelés (EPS) méretre vágása és behelyezése a függőleges oldalsó merevítők közé
 • A medencetest és a gépészeti akna oldalsó munkagödör visszatöltése
 • Kerti locsolócső rendelkezésre áll elegendő hosszúságban a medencéig, illetve az aknáig (tehát a vízvételi lehetőség biztosított a teljes medence és akna területén)
 • Áramvételi lehetőség (220V-os dugalj és hosszabbító) biztosítása - Kültéri hosszabbító rendelkezésre áll az aknáig 

Munkatársunk feladatai a telepítés napján:

 • A medence vízátvezetők, lámpa, ellenáramoltató beszerelése a medence testbe
 • A medence csövezése a gépészeti aknáig
 • A medence gépészet összeszerelése

A medence oldalsó munkagödör visszatöltése:


 • A munkagödör visszatöltése nélkül a medencében max. 30 cm víz lehet, ennél nagyobb víztöltés esetén a medence test sérülhet. /Garanciavesztéssel jár, felár ellenében tudjuk javítani./
 • A visszatöltéshez földnedves beton (CKT) használjanak! Homok, kavics, sóder, agyag vagy folyékony beton nem alkalmas a visszatöltéshez!
 • A visszatöltés ne egyszerre történjen meg mert a nagy mennyiségű töltőanyag betöltése deformálhatja a medencetestet. 
 •  A munkagödör visszatöltése körben fokozatosan történjen és a külső töltéshez igazítva fokozatosan töltsük fel a medencét vízzel, így biztosítva, hogy az ellenirányú tartás meglegyen. Ezzel elkerülhető a medence oldalfalának "hasasodása". 

A medence vízszintje mindig legyen kb. 20 cm-rel magasabban, mint az oldalsó feltöltés szintje.

Elsőnek a medencébe  engedjünk 50 cm vizet és közben folyamatosan töltsük a munkagödröt kb.  30 cm magasságig földnedves betonnal. 

A medence oldalfalának egyenességét egy 2 méter hosszú léc segítségével tudjuk ellenőrizni, úgy, hogy a léc alját a medence aljához igazítjuk a tetejét pedig zárjuk a medence éléhez. A függőlegesen és vízszintesen is ellenőrizzünk - Alábbi képeknek megfelelően!

    • Amennyiben a medence test kifelé hajlik, úgy a töltőanyagot kézi döngöléssel addig kell igazítani, amíg a medence oldala egyenes nem lesz.
    • Amennyiben a test befelé hajlik, úgy a külső tömörített rész lazítása szükséges.

A töltés nedvesítése folyamán fokozottan ellenőrizzük a külső töltés nedvességtartalmát. A túl híg töltés esetén az ellenállás csökken. 

Ezt a folyamatot folytatva töltsünk további 30 cm vizet a medencébe és ennyi töltőanyagot a munkagödörbe. 

Az oldalfalak egyenességét folyamatosan ellenőrizzük és a fentieknek megfelelően döngöljük vagy lazítsuk a földnedves betont!
/Amennyiben a medence padló és a medence pereme közé helyezett egyenes léc és a medence oldalfala közötti távolság meghaladja a 2 cm-t úgy a medence elveszti a vízzáróssági garanciáját./

 • A csövek elvezetését mindig támasztott módon vezetjük a visszatöltésnél fokozottan ügyeljenek, hogy a csövek mentén erős döngölés ne történjen.
 • A lépcső és a pad környékén ügyeljen a tömörítés minőségére, mert amennyiben a víz a lépcső/pad hegesztésénél kinyomja a medence oldalát, (megfelelő tömörítés híján), úgy a lépcső és a pad hegesztése elválhat a medence oldalától. /Garanciavesztéssel jár, felár ellenében tudjuk javítani./
 • A szkimmernél nincs vízszintes vasmerevítés, ezért érdemes medence belső és a külső peremére egy összefogatott lécet helyezni, ezzel biztosítva, hogy a töltés idején egyenesen maradjon a perem. 

Visszatöltésnél folyamatos ellenőrizzük, hogy "hasasodik"-e a medence!

Műanyag pp medence helyes visszatöltése földnedves betonnal történik.
2 méter hosszú léc segítségével tudjuk ellenőrizni a medence falát. A léc alját a medence aljához igazítjuk a tetejét pedig zárjuk a medence éléhez.
Műanyag pp medence helyes visszatöltése földnedves betonnal történik
A hordósodás elkerülése érdekében vízszintesen is ellenőrizzük az oldalfalakat. A fentieknek megfelelően döngöljük vagy lazítsuk a földnedves betont!

HIBÁS visszatöltés esetén a medence eltörhet, a lépcső elválhat. A medence elveszti vízzárósságát!

Medence körüli rész betonozása:

A munkagödör visszatöltése kizárólag CKT betonnal történjen a telepítésnapi útmutatónak megfelelően.
Miután a visszatöltést kellő képen tömörítettük és kivártuk a száradási és technikai tömörödési időt, kezdhetünk hozzá a szegélykő alapjának illetve esetlegesen a fedés alapjának az elkészítéséhez. A betonalapot a medence élével egy síkban zsaluzzuk és betonozzuk.
A betonkoszorú zsaluzatának bontása után kezdhető meg a medence körüli rész előkészítése.

FONTOS! - A sóderrel, földel, homokkal történő visszatöltés esetén nem lehet kellő képen tömöríteni. Idővel a víz kimossa vagy tömöríti a fenti anyagokat, ami a medence pereme alatti hézag kialakulásához vezet. Így a peremre nehezedő betontömeg eltöri a peremet, a medence elveszti a vízzáróságát és a garanciáját is. A garancia elvesztése vonatkozik a nem megfelelő Földnedves betonnal való visszatöltésre is, ha a tömörítés nem megfelelő.

FONTOS! - A műanyag pp medence falának egyenességét a helyes visszatöltés biztosítja. A műanyag hőtágulása miatt a még nem telepített/ vízzel nem érintkezett medence fal nem mindig egyenes. Hiszen a külső hőmérséklet hatására a medence fala behullámosodhat. A helyes visszatöltés követően, a vízzel töltött pp medence fala kiegyenesedik. 

A gépészeti akna visszatöltése:


 • Az aknát SEMMIKÉPP ne töltsük vissza lezáratlan, fedő nélküli állapotban. Ez az akna deformálódásához fog vezetni. Homok, kavics, sóder, vagy folyékony beton itt sem alkalmas a visszatöltésre.
 • Az akna pereme 5 cm-rel legyen magasabban mint a burkolatszint, ezzel elkerülhető a későbbi csapadékvíz befolyása az aknába.
 • A munkagödör visszatöltése körben fokozatosan történjen.
 • A visszatöltésnél a csövek beállási szöge megváltozhat, mely csöpögéshez vezethet. Ilyen esetben kérjük hogy a 20 percenként ellenőrizzék a rendszer állapotát és csöpögés estén a hollandikat kézzel, vagy óvatosan fogóval húzzák meg feszesre. A töltés végeztével 10 perces próbaüzem végzendő!
 • Amennyiben a téliesítéskor még az akna melletti föld mozog, illetve nem készült el a végleges térburkolat, úgy javasoljuk, hogy a téliesítés után a rendszert vízmentes állapotban szereljék össze, hogy a föld alatti csövek az első télen ne deformálódjanak az aknában történő elrendezéstől.
PP akna visszatöltésénél a fedőnek a helyén kell lennie, tető nélkül az akna deformálódhat
Az akna tetejét helyezzük rá mielőtt a visszatöltést megkezdjük! -Ezzel elkerülhetjük, hogy az akna deformálódjon.

Vízelvezetés:


Kérjük, hogy fokozott figyelmet biztosítsanak az akna környezet vízelvezetésének. Az erős, koncentrált esőzésből fakadó víz jelentős károkat okozhat a medence gépészeti aknánál illetve a medencénél a töltést kimoshatja. Ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget!

Hőszivattyú rendelése esetén:


 • Ideális elhelyezés: A gép előtt 2 méter, mögötte 40 cm, oldalt 1,5-1,5 méter szabad levegő. Kisebb hely is elegendő lehet, de ekkor a hőtermelés nem lesz ideális.
 • A hőszivattyú előre hideg levegőt fúj, kérjük ennek is figyelembe vételét a hőszivattyú helyének meghatározásakor!
 • Stabil betonalap biztosítása szükséges  a hőszivattyú berendezésnek a  végleges helyén.
 • Árok ásása a gépészeti aknától hőszivattyú berendezésének a hátsó részéhez derékszögű árokkialakítással. (minimum 25 cm széles és 25 cm mély) - A hőszivattyú csövezése fix PVC csövekkel és idomokkal történik, amiket kizárólag 45° és 90° idomokkal tudunk szerelni.
 • Előre jelezni, amennyiben a hőszivattyú berendezés 5 méteres távolságon kívül van a gépészeti aknától számítva. - 5 métert meghaladó távolság esetén a hőszivattyú teljesítménye egyeztetést igényel. Nagy távolság miatt lehet nagyobb teljesítményre van szükség. 
 • Amennyiben a hőszivattyú mellé 1 fázisú, 3 eres 2,5 mm² vastagságú kismegszakítóval áramtalanítható kábel ki van vezetve, úgy annak a bekötését megoldjuk. Egyéb esetben a villanyszerelés nem képezi az árajánlat részét. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre úgy egy későbbi alkalommal tudjuk bekötni a hőszivattyút. Erre az alkalomra kiszállási és munkadíjat számolunk!
 • Amennyiben a hőszivattyú alapja nem a talajszinten van, úgy a hőszivattyú elhelyezése (szerelvény és fizikai megemelés) a megrendelő feladata! (konzol, tető, stb). Munkatársunk megfelelő munkakörülmények esetén a hőszivattyú vízoldali bekötését vállalja. Tetőre történő felszerelés esetén nem tudjuk garantálni, hogy munkatársunk a szerelést el tudja végezni a telepítés napján. Az ebből eredő többlet költségeket kiszámlázzuk!
hőszivattyú stabil beton
Ideiglenes stabil betonalap hőszivattyúnak. A szivattyú odalán árok van kialakítva, hogy a csöveket az aknától a szivattyúhoz tudjuk vezetni.

Ellenáramoltató rendelése esetén:


 • Amennyiben ellenáramoltatót is rendelt medencéjéhez elengedhetetlen, hogy a gépészeti akna és az ellenáramoltató egy oldalon legyen. 
 • Az akna ebben az esetben nem eltolható! A medence tengelyéhez középre kell igazítani. 
 • A medence és az akna közötti  mim. távolság 70 cm. 

* A telepítés napján meghiúsuló kivitelezés esetén a többlet kiszállás és a kivitelezési szerződési feltételeinkben meghatározott gépész óradíja (az utazás és a helyszínen töltött időtartamra) számlázásra kerül. 

Villanyszerelés:


A villanybekötést szakképesítéssel rendelkező villanyszerelőnek kell elvégeznie.

 • Ajánlatunk külön kitér a gépészeti aknában történő villanyszerelés kialakítására. Amennyiben tőlünk rendelt meg, úgy a gépészeti szerelésre egyeztetett időpontig kérjük kismegszakítóval áramtalanítható kábel kivezetését a gépészeti aknáig. 
 • A vezeték vastagsága függ a medence gépészet felszereltségétől és az áramvételi pont és a gépészeti akna távolságától. - Ennek meghatározásában szívesen nyújtunk segítséget.- Egy átlagos sóbontóval és hőszivattyúval felszerelt gépészet esetén, ahol az akna és az áramvételi pont nem haladja meg a 15 m, úgy az 1 fázisú 3 eres 2,5 mm² vastagságú kábel megfelelő. 
 • Amennyiben a villanyszerelést nem tőlünk rendelte meg, úgy a telepítés napjára a gépészeti feladatok elvégzéséhez a megrendelő feladata biztosítani egy életvédelmi relével ellátott kéztávolságból kapcsolható 220V-os dugaljat.
  A megrendelt extrák esetén további áramforrások kialakítása szükséges lehet. – Kérje értékesítőnk véleményét ezzel kapcsolatban. 
 • Ebben az esetben a 3 fázisú készülékek elindítása és ellenőrzése nem megoldhat.
 • Kérjük hívja fel villanyszerelője figyelmét, hogy a gépészeti akna megfúrásakor gondoskodjon a megfelelő vízszigetelésről! - A megfúrt aknából adódó elázásért nem tudunk fellelőséget vállalni!

Medence világítás rendelése esetén

 • Megrendelte tőlünk a villanyszerelést az árban biztosítjuk a távirányítót a világítás vezérléséhez. 
 • Zsalukő akna esetén meg kell határozni hogyan akarja kapcsolni a világítást. - A megrendelőnek kell gondoskodnia a 0 fázis megszakítású kapcsolóról. 
 • Amennyiben nem mi szereljük a villanyt úgy a világítás kapcsolásáról egyeztessenek a választott villanyszerelővel. A világításhoz szükséges trafót mi biztosítjuk. 
 • Az RGB 13 programot játszik le - Ki be kapcsolással tud váltani 

Hőszivattyú rendelése esetén

 • Amennyiben a hőszivattyú mellé 1 fázisú, 3 eres 2,5 mm² vastagságú kismegszakítóval áramtalanítható kábel ki van vezetve, úgy annak a bekötését megoldjuk. Egyéb esetben a villanyszerelés nem képezi az árajánlat részét. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre úgy egy későbbi alkalommal tudjuk bekötni a hőszivattyút. Erre az alkalomra kiszállási és munkadíjat számolunk!

Speciális bekötést igényelnek - Egyeztetést igényel!

 • Ellenáramoltató
 • Masszázs 
 • Elektromos medence fűtőpatron (nem hőszivattyú!)
 • Automata medenceszűrő fejszelep

PP medencéhez útmutatók

Gyakran ismételt kérdések műanyag medence telepítés előtt

Kell a medencéhez építési engedély?
50m3 alatt Magyarországon magáncélú kerti medencékhez nincs szükség építésiengedélyre. Kivételt képez a különösen védett természeti környezetbe szánt medence építés, feltételeiről a helyi önkormányzatoknál kell érdeklődni.
Betonozásra lesz szükség a telepítéshez?
A medence alá mindenképpen szintezett aljzatbeton szükséges, melyet legalább 8-as vashálóval kell erősíteni. Valamint földnedves betonra (CKT) lesz szükség a visszatöltéshez!
Kapok útmutatást a medence helyének kialakításához?
A medence helyének kialakításához és telepítéshez minden szükséges segítséget megadunk. A szükséges dokumentumokat biztosítjuk, valamint kollégáink készséggel válaszolnak minden felmerülő kérdésre.
Kell-e szigetelni a medencét?
2 cm XPS szigetelést javaslunk a medencetest alá, valamint az oldalfalakra.
Mivel kell visszatölteni a munkagödröt?
Földnedves betonnal. (CKT) Homok, kavics, sóder, agyag vagy folyékony beton nem alkalmas a visszatöltéshez!
 

KÉRDÉSE VAN?

Kollégáink készséggel válaszolnak minden felmerülő kérdésre! Keressen minket bizalommal.