A. Általános rendelkezések

1. Gondos Megrendelői Magatartás


A megrendelő köteles gondos magatartást tanusítani a megrendelt termék, szolgáltatás megrendelése és a kivitelezés folyamán. Ez vonatkozik az ajánlatunk, kiküldött útmutatóink betartása tekintetében is. Amennyiben a kiküldött anyagokban egyértelmű hibát tapasztal, úgy a megrendelő is köteles a hibát jelezni felénk, hogy az esetleges eltéréseket korrigálni tudjuk. Amennyiben a hiba a megrendelő gondatlanságából, tájékozatlanságából adódik, úgy a hiba kijavításának anyagi vonzata a megrendelőt terhelik. Amennyiben a megrendelő nem kíván saját személyében gondosan eljárni, úgy javasoljuk Művezető felvételét, vagy felelős kivitelező alkalmazását. Társaságunk biztosítja a medencék telepítéséhez szükséges összes információt, dokumentációt, de nem felelős a felépítmény elhelyezésének, burkolatkialakítási sajátosságainak és szintezésének összhangját, valamint egyéb körülményeket vizsgálni.
Javasoljuk a beruházás elkezdésekor a biztosítási kötvény kiterjesztését, hogy a használt technológia türelmi ideje alatt fellépő károkat a továbbiakban a biztosítótársaság térítse! (Pl víztöltés előtti medence károsodás, vagy felhőszakadás okozta beázás)

Kommunikáció
Társaságunk bármilyen jellegű információt csak írásban fogad el, és természetesen csak az írásban közölt tényeket tartja magára nézve kötelező érvényűnek! Minden egyéb cselekmény a megrendelő saját cselekményének tekintendő, melyre felelősséget nem vállalunk!
Az információ kizárólag a társaság által megjelölt saját honlapjairól, vagy a társaság képviselője által írt email-ből származhat. Minden egyéb kommunikációs csatornán lévő információ áramlás semmisnek tekintendő!
2. Jótállás és GaranciaA garanciális feltételek betartásával a megrendelt medencetestre a Vállalkozó 1 év jótállást és 2 év szavatosságot, a gépészeti elemekre 1 év jótállást és 1 év szavatosságot vállal, kivéve ha az ügyfélajánlat másként nem rendelkezik, a továbbiakban pedig a törvényben előírt módon gondoskodik a szervízellátásról és a szükséges alkatrészek rendelkezésre állásáról. Nem tartoznak garanciális kötelezettség körébe a gyorsan kopó alkatrészek (pl. tömítések stb.), valamint az esetleges nem rendeltetésszerű működtetés következményei.
A jótállás nem vonatkozik külső elemi károkra. A medence és egyéb alkatrészeinek elemi károk esetén történő károsodására javasolt a meglévő biztosítási kötvény kiterjesztése, vagy új biztosítás kötése. A gyártó/forgalmazó kötelezi magát, hogy a jótállási időn belül az anyag illetve gyártási rendellenességből adódó hibákat a törvényben előírt módon kijavítja. Az alkatrészcsere csak az adott alkatrészre hosszabbítja meg a jótállási időt. A jótállási kötelezettség nem terjed ki sem az elhasználódás okozta elváltozásokra, sem természetes kopásra, ezek helyrehozatalára, vagy a helytelen üzemeltetés közben történő meghibásodásra, illetve helytelen vegyszerhasználatból eredő károsodásokra. A vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha az üzemeltetés során nem megfelelő használat történik. A vállalkozó csak az általa végzett telepítések esetén vállal garanciát, a helytelen telepítés következtében felmerülő problémák elhárítására.
Az automata vegyszeradagolás érzékelőinek garanciális időtartama 1 hét. Javasolt az automata vegyszeradagolás végső bekötését a térrendezés után bekötni. A későbbi bekötés esetén egyszeri kiszállási díjat számítunk fel (ezen alkalommal csak a szondát helyezzük a már kiépített rendszerbe és kezdődik el az automatikus vegyszeradagolás) A tapasztalatok szerint az ilyen elhelyezés az első szondacserének időtartamát meghosszabbítja (A térrendezés, földmunka során felmerülő szennyeződések eltéríthetik a mért értékeket és tönkretehetik a szonda minőségét) A szondák cseréje minden szezonban javasolt. A szonda újrakalibbrálása nem jelent garanciális kiszállást!
A medence környékén történő víz elvezetés mindig a térrendezés költségét terheli. Az esővíz elvezetésének költsége semmilyen körülmények között nem érvényesíthető a medence elszámolásakor. Az esővíz elvezetés hiányában, vagy nem szakszerű kivitelezése mellett még az általunk visszatöltött medencében és/vagy gépészeti helységben keletkezett kár sem érvényesíthető a vállalkozóval történő elszámoláskor.
Rozsdamentes és Saválló beépített elemek földeléséről a kőműves munka keretében gondoskodni szükséges. A villanyszerelés során az egyenpotenciál kiegyenlítés kritikus lehet. A termékek barnulása természetes folyamat, ezen termékek tisztítása a víz összetétel függvényében akár szezononként 2 - 3 alkalommal is szükségeltetik., mely a megrendelő feladata. A bekezdésben foglalt termékekre vonatkozó garancia csak abban az esetben érvényes, ha a felület tisztítása után láthatóan az anyag maga is rozsdásodni kezdett!
A szerelt villamossági dobozokra 1 év garanciát vállalunk, ezt követően a javítást csak szakképzett villanyszerelő végezheti. Társaságunk a javítást a garanciális időszakon kívülről nem tudja vállalni. Kiszállási és munkadíj ellenében a doboz leszerelését tudja vállani, de ilyenkor a működés biztosítása a megrendelő feladata.
Az eszközök garanciális javítása telephelyi garanciával érvényes, mely alapján a kiszállási díjat a javítás jellégtől függetlenül kiszámlázzuk.
A helyszíni javítást a bejelentéstől számított 15 munkanapon belül vagyunk kötelesek megkezdeni, a javítás időtartama alatt a medence vizében keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk!

Helyszínen fóliázott medencéinknél és PP műanyag medencék esetén 10 év degresszív vízzárósági garanciát alkalmazunk megfelelő telepítés és használat mellet. A degresszív garancia keretében a megrendelő a javítás anyag és munkaköltségének meghatározott százalékát fizeti mely az 1 évet követően 10%, a 2 évet követően 20% és így tovább, míg a 10. évet követően a garancia megszűnik. A kiszállást minden esetben kiszámlázzuk a medence korától és a javítás jellegétől függetlenül!
A PP lemezre és a fóliákra rendeltetés szerű használat mellett a gyártók több év garanciát vállalnak azonban a fólia elszíneződés esetén a gyártó fenntartja a jogot, hogy az elszíneződés okának kiderítésére egy darabot kivágjon a medence fóliából, melyet további vizsgálatra küld. Ennek tényét a vevő köteles tűrni, a rendeltetésszerű használat megállapítása érdekében.

2022-ben érvényes díjaink:

Munka óradíjak: 10.000 Ft/fő/óra
Kiszállási díj: 225 Ft/km (Sződligettől számítva oda-vissza)
PP műanyag medence, Fa medence, polisztirol építőelemek kiszállítása 45 db-ig (45 db felett több szállítás kell): 375 Ft/km + 30.000 Ft egyszeri felrakodási díj. A termékek szállítása a megrendelő kapujáig értendő.

A kiszállási és kiszállítási távolságot, minden esetben a gyorsforgalmi úthálózaton megadott km távolság alapján számítjuk!
Amennyiben az elvégzendő munka nem haladja meg a 2 óra időtartamot, úgy 50 km kiszállás felett minden megtett 100 km után a munkadíj 50%-át számoljuk fel fejenként kiszállási díj gyanánt.

Az ajánlatokban a számítási hiba jogát fenntartjuk.

3. Az árajánlatban történő árak rögzítése


A vállalkozó az előleg megfizetése után rendeli meg a kivitelezéshez szükséges elemeket. Főként medence szezonban egyes kiajánlott elemek pillanatnyi vagy tartós hiányban lehetnek, melyről a tudomást szerzést követő leghamarabb a vállalkozó értesíti a megrendelőt. Az értesítésben alternatív lehetőségeket ajánlunk fel.
4. Megrendelések tartalmának megváltoztatása


A rendelések módosítását kizárólag e-mailen keresztül fogadjuk el. SMS, messenger, Viber üzenet nem minősül hivatalos módosításnak.
A módosítások átfutási ideje minimum 96 óra.
A megrendelést követően, de a kivitelezés időpontját megelőző 10 napon belül az ajánlat kiterjesztése díjmentesen elvégezhető
A kivitelezés időpontját megelőző 2. munkanap és a 10 nap között a megrendelt termékre 10% felárat számolunk
A kivitelezés időpontját megelőző 2 munkanapon belül történő kiterjesztés esetén a telepítésnapi szerelést a fenti felár számítása mellett sem tudjuk garantálni
5. Fizetési ütemezés


Az ajánlat tartalmazza a fizetési ütemezést. Amennyiben a megrendelő késedelembe esik a fizetési fázisok teljesítésével, úgy a kivitelező a kifizetésig felfüggesztheti a teljesítést. (ilyen esetben a már kifizetett előlegek csak az elvégzett munkán felüli részben járnak vissza a megrendelő részére!) A fizetési elmaradás megszűntetése nem jelenti, hogy a vállalkozó azonnal elkezdi a kivitelezés befejezését! Ebben az esetben a vállalkozó beilleszti a befejezést a munkarendjébe. A várható újrakezdési időpontról a vállalkozó a lehető leghamarabb értesíti a megrendelőt.
Amennyiben az előleg beérkezik ingyenes (kauciós) konzultáció van lehetőség ahol a helyszínen át tudjuk beszélni a részleteket. Érthető ha még az előleg megfizetése előtt szeretné a konzultációt. Ez esetben a konzultáció díja 30.000 Ft, mely természetesen levonható a fedés árából a későbbi megrendelés esetén. A konzultációs díj Budapesten és Pest megyén belül érvényes ezen kívüli területeken kiszállási díjat számítunk mely később nem levonható a megrendelés árából ennek mértéke 225 Ft/km Gödtől számítva oda-vissza. Pontos helyszíni felmérés (méretek és szintezés ellenőrzése) további 30 000 Ft fix, nem levonható díjért kérhető. Euro-ban történő fizetés esetén a Magnet Bank aktuális napi vételi árfolyamán tudunk számolni (10 Euro kerekítéssel)

6. Kivitelezés ütemezéseA kivitelezés időtartalma időjárás függvényében változhat, ezért késedelem esetén cégünk semminemű anyagi fellelőségre nem vonható.

Amennyiben a leegyeztetett határidő az időjárási körülmények miatt nem tartható, úgy társaságunk munkacserével megpróbálja az első lehetséges időpontot biztosítani a munka elvégzéséhez. 

A leegyeztetett időpont a munka megkezdését követő 72 órán belül módosítható, a megrendelőnek felróható indok miatt. Ilyen esetben az első szabad időpontot biztosítjuk a munka elvégzésére.

Amennyiben a megrendelő 72 órán belül időpont módosítást kér, úgy a meghiúsulási díjat számolunk, melynek mértéke 30.000 Ft/munkanap/fő gépészeti szerelés esetén és 50.000 Ft/munkanap/fő új medence telepítése, vagy medence teljes felújítása esetén

Amennyiben a meghiúsulásra kiszállás után derül fény és a megrendelő erről nem tájékoztatott minket, úgy a kiszállási díj is felszámításra kerül.

 

 

7. Szemét


A kivitelezés során a felhasznált csomagolóanyagokat, segédanyagokat a helyszínen 1-2 jól meghatározott helyre helyezzük el. Amennyiben ajánlatunk nem tartalmazza kifejezetten az építési hulladék szállítását, úgy a szemét elszállítása nem képezi az ajánlat részét.
A szűrőközeg csere esetén a kitermelt szűrőközeget az akna mellet helyezzük el.
8. Szerződés visszamondása:

A megrendelt medencefedés és az üvegszálas medence kivételével a lemondási feltételek a következőek:
A szerződések visszamondása esetén a következő díjakat számoljuk el, térítjük vissza, vagy számlázzuk ki:
Termékek (Éves katalógus listaár alapján)
Kiszállított eszközök, amennyiben nem kerültek beépítésre és felhasználásra - 70% visszavásárlási érték

Kiszállított eszközök, amennyiben beépítésre kerültek, egyedi gyártású termékek, egyedi takaró és medence fóliák - 0% visszavásárlási érték Kialakítási leírás, beépítési útmutató, felhasználási dokumentáció - 50.000 Ft
Szolgáltatások:
Kiszállási költség - a tényleges kiszállások alapján 100%-ban elszámolandók az ajánlatban megadott árazás alapján
Ajánlatadási, egyeztetési adminisztrációs díj - 15.000 Ft/óra (minimum 2 óra)
Műszaki szerelés, Gépészeti szerelés, Helyszíni konzultáció - 10.000 Ft/óra (tényleges munkavégzésben elvégzett óraszám alapján)

Polikarbonát fedés és üvegszálas medence esetén
A medence fedés és az üvegszálas medence egyedi ajánlat alapján készül, így a 14 napos visszavásárlási garancia a termékre nem érvényes. A fedés az ügyfél által jóváhagyott műszaki adatlap alapján készül. Kizárólag az ettől való eltérésre vállalunk felelősséget. A gyártási előleg beérkezését követően 15% lemondási díj, a gyártási folyamatba kerülés után 100%-os lemondási díjjal számolunk. A fedés készre jelentése után a telepítésre 2 hetes moratórium időintervallum kérhető, azonban a gyártást követően két hétig tároljunk ingyenesen a medencefedést. A további tárolási díj napi 1%.
9. Munkafolyamatok dokumentálása és referenciaképek:

A Vállalkozó jogosult a munkaterületen fényképet, videót, valamint élő közvetítést készíteni, kivéve amennyiben a megrendelő előzetesen írásban nem nyilatkozik ennek tiltásáról. A Vállalkozó vállalja, hogy a felvételen esetlegesen szereplő Megrendelő magánszemély(ek) pontos címét, nevét, személyazonosságát fel nem fedi, kivéve ha ehhez a megrendelő írásbeli hozzájárulását adja. Amennyiben a Megrendelő jogi személy, abban az esetben a Megrendelő neve, pontos címe nyilvánossá tehető. Társaságunk vállalja, hogy amennyiben a megrendelő később szeretné az elkészült képeket, videofelvételeket elrejteni vagy priváttá tenni, úgy kérjük a megrendelőt, hogy írásban, forrásmegjelöléssel kérje a képek, videodokumentáció eltávolítását. 

B. Medence Kivitelezés Általános leírása


Az esetleges helyszíni felmérés során az előre egyeztetett feltételeket saját belső feljegyzéseinkben rögzítjük, így mindennemű változás esetén az esetleges többletmunkát, illetve az ebből eredő esetleges plusz kiszállást felszámoljuk, ennek díjjáról az ügyfelet előtte értesítjük. Amennyiben az előre megbeszélt feltételek adottak, abban az esetben minden más hibáért a fellelőség minket terhel, annak mielőbbi elhárítása a mi feladatunk.
1. Földmunka


a) Amennyiben a földkiásást mi vállaljuk a következő feltételek érvényesek: A kivitelezés megkezdésekor a megrendelőnek jól láthatóan meg kell jelölni a medence végleges felső peremének szintjét, melyhez igazítjuk az aljzatbeton szintjét. A szint változtatása további költségekkel járhat.
A kivitelezéskor elvégzendő gépi földmunka során a meglévő térkövek egyéb tereptárgyak megóvása a megrendelő feladatát és kockázatát képezik. Az ajánlatban lévő földmunka maximum 1 munkanapos 8 órás földmunkát jelent. Amennyiben a földelszállítás esetén a megtelítendő szállítóeszközök ellátása nem folyamatos, vagy a deponálás nincs a kitermelés közelében, úgy további költségek merülnek fel, melyről az ajánlatadó külön elszámolást küld.
b) Amennyiben a földmunkát a megrendelő vállalja és mi a kőműves kivitelezést vállaljuk
Saját erőforrásból elvégzett földmunka esetén 2 munkaóra kézi földigazítással kalkulálunk. Ennél nagyobb földigazítás, vagy gépészeti akna alá történő 5 cm vastagabb földtöltés további költségeket keletkeztethetnek, melyet a megrendelő elfogad.
A kivitelezést megelőzően pontos instrukciókat adunk a kialakítandó munkagödör méreteiről. Amennyiben a fent említett 2 óránál tovább tart a munkagödör helyes kialakítása valamint földmunkagépet, támaszt kell bérelni vagy kialakítani a tömörítéshez, formaalakításhoz, úgy a többletköltség, valamint a kiszálló munkások napi díja és a kiszállási költség (személyenként 17.000 Ft/nap) többletköltség felszámításra kerül.
2. Kőműves munkálatok


a) Amennyiben a kőműves munkákat mi vállaljuk úgy a következő feltételek érvényesek:
A megrendelő a munka megkezdése előtti napon értesíti a kivitelezőt amennyiben a betonozás megkezdése előtti 48 órában csapadék keletkezett a munkagödörben.
Amennyiben ez az értesítés elmarad, úgy a megrendelő vállalja az adott munkanapra szóló kiszállási és napi díjak rendezését. Az ajánlat kialakításakor a munkadíj meghatározásánál maximum 15 m anyag betermelési távolsággal és normál talajemelkedéssel, talajminőséggel. számolunk. Ettől eltérő távolság, szintemelkedés, talajminőség, esetén a megrendelőnek értesítenie kell a kivitelezőt az anyagbehordás nehézségeiről.
A kivitelezés során történő hulladékokat zsákokba gyűjtjük, melyek további kezelését a megrendelő díjmentesen vállalja.
b) Saját Kőműves kivitelezés esetén:
Leírást adunk a falátvezetések, egyéb a falba, aljzatba építendő szerelvények behelyezési síkjáról. A falakban történő elhelyezkedésről méretezett rajzot (nem műszaki rajz!) készítünk, mely alapján kerülnek beépítésre a termékek. A kivitelezés során Budapesten és Pest megyében 1 alkalommal 1 óra időtartamban helyszíni konzultációt biztosítunk, melyet a vállalási összeg tartalmaz. További alkalmak és hosszabb időtartam, vagy Budapesten, Pest megyén kívüli helyszín esetén kiszállási díjat (árajánlat alapján) és 10.000 Ft/óra szakértői díjat számítunk fel. Ettől eltérni, csak előzetesen írásban/emailen egyeztetett módon lehet.
A megrendelés alapján beépítendő eszközöket a megbízott hiánytalanul átadja a megrendelő felé, aki felelősséggel tartozik az átadott eszközök, tömítések, csavarok, hiánytalan meglétéért és sérülésmentességért. Amennyiben bármilyen a dobozban átadott alkatrész elveszik úgy a megrendelő nemcsak a pótólt alkatrész, hanem a kiszállási és a munkadíjat is köteles megtéríteni! Amennyiben a beépítés során gondatlanságból, leejtésből, rálépésből származó anyagtörés keletkezik, az nem feltétlenül látszik a gépészeti szerelés, fóliázás alkalmával, azonban az átadás után folyás, csepegés formában jelentkezik! Ilyen esetben ez nem jelent garanciális hibát és ennek megfelelően a javítása költségtérítés mellett történik.
A beépített elemek csavarhelyeinek tisztántartása a megrendelő feladata, amennyiben a csavarhelyeket meg kell tisztítanunk úgy, eszközönként 5.000 Ft pótdíjat számolunk fel. Amennyiben a tisztítás hosszabb időt vesz igénybe, az veszélybe sodorhatja a medence aznapi átadását, ami újabb kiszállási és napi díj kiszámlázásához vezet. Fóliázáskor felmérjük a medence építésének hiányosságait hibáit (függőleges, vízszintes, derékszög, kiálló kavicsok) és ezek lehetséges következményeiről figyelmeztetjük a megrendelőt.
A megrendelő ez esetben dönthet úgy, hogy kijavíttatja a feltárt hibákat, mely esetén nem tudunk eltekinteni kiszállási díj és munkadíj (50.000 Ft/nap) felszámításától, valamint nem tudjuk biztosítani, hogy a kijavítás után azonnal el tudjuk kezdeni a munkálatokat.
Amennyiben a megrendelő úgy dönt, hogy a feltárt hibák ellenére folytassuk a munkát, úgy a előre jelzett körülmények nem számítanak minőségi hibának és a megrendelő ennek tudatában köteles átvenni az elvégzett munkát.
3. Gépészeti aknaA gépészeti akna minimális mérete 1,2 x 1,2 méter alapterület, de a beépítendő extrák függvényében ez változhat. Az akna magassága több tényezőtől függ, javasoljuk a minimum 180 cm belmagasságú aknát, amennyiben eltér ettől jelezze nekünk írásban. A saját hatáskörben elkészített aknánál a falátvezetések általában 50 mm-es PVC nyomócsővel készüljenek (kivéve gégecsöves szerelés esetén, ebben az esetben kérje szakembereink segítségégét!)
Polipropilén műanyag aknák esetén gumi falátvezetéseket használunk, melyek normál esővíz elvezetés mellett víz zárók. Talajvíz és rossz esővíz elvezetés esetén azonban nem jelentenek tökéletes víz zárást. Ilyen esetben a víz elvezetés megoldása és zsompszivattyú szükséges, mely csak kérésre szerelünk be.

Épített zsaluköves akna esetén falátvezetések a falakba történő betonozással kerülnek stabil pozícióba. A falátvezetések száma és elhelyezkedés
Alapgépészet:
1)1 db Padlóürítő/Oldalsó elvezető nyílás – minél alacsonyabban az akna falában (de minimum 5 cm a medence akna végleges padlószintje felett
2)1 vagy 2 db szkimmer falátvezetés az akna aljánál kb 20 cm-re a végleges akna padlószint felett
3)1 vagy 2 db visszamenő falátvezetés az akna aljánál kb 20 cm-re a végleges akna padlószint felett
4)Csatorna csatlakozás – a lehető legközelebb a csatorna kiállásához általában az akna felső részében
Extrák
1)Hőszivattyú vagy Szolár fűtés esetén 2 db kiállás a tervezett fűtőberendezés irányába általában az akna felső részében
2)Ellenáramoltató 2 db kiállás (75mm-es átvezetés szükséges) az akna aljánál kb 20 cm-re a végleges akna padlószint felett
3)Nyakmasszírozó 2 db kivezetés az akna aljánál kb 20 cm-re a végleges akna padlószint felett
A falátvezetésekhez megfelelő vastagságú pvc nyomócsöveket biztosítunk melyeket egymástól legalább 10 cm távolságra kell elhelyezni a falba, úgy hogy mind az akna külső és belső irányában legalább 5-5 cm-t kilógjon és mindenféle szennyeződéstől mentes legyen, valamint mindkét oldalról hozzáférhető legyen a cső ragasztás céljára. Amennyiben ezek nem hozzáférhetőek, úgy ez többletköltséget eredményezhet.
Amennyiben az épített akna belmagassága nem haladja meg a nettó 180 cm-t úgy kérjük a födém betonozásának kihagyását a gépészeti szerelés befejezéséig! Amennyiben az épített akna belmagassága az új medencénél gépészeti szerelésénél nem éri el a 180 cm-es belmagasságot, úgy az alapajánlatban lévő gépészeti szerelés 100%-át számoljuk felárként a gépészeti szerelési költségben!

4.Vízhozam biztosításaA megrendelő kötelezettséges legalább ¾ coll vastagságú slag biztosítása, mely mind a telepítendő medence mind az akna mindegyik pontjára elér. A megrendelő kötelessége víz vételi eszköz (elegendő hosszúságú locsolótömlő), valamint megfelelő nyomású vízhozam 4 m3/h biztosítása. Amennyiben a medencéhez padlóösszefolyót nem kérnek, és a medence feltöltés és a föld visszatöltés minimum 2 nap időtartamú, akkor vidéken szállás biztosítása a megrendelő kötelessége. Minden több napos munkánál kifejezetten jelezzük a munka több napos mivoltát. Ha ez nem jelenik meg az ajánlatunkban, úgy a beüzemelés napján történő átadással számolunk! Amennyiben a feltöltésnél beigazolódik, hogy a feltöltési vízhozam nem éri el a korábban jelzett szintet, vagy nem áll rendelkezésre víz töltési eszköz akkor haladéktalanul jelezzük ezt a megrendelő felé. Amennyiben a megrendelő nem tudja biztosítani a kipróbáláshoz szükséges mennyiségű vízszintet akkor a gépész részére másodszori kiszállási díj vagy szállás biztosítása, valamint 1 munkanapi díj (50.000 Ft) felár adódik, melyet a megrendelő elfogad.

5. Medence test elhelyezése Polipropilén műanyag medencék eseténA polipropilén medence munkagödörbe történő elhelyezése a megrendelő feladata, melyhez megfelelő segéderő vagy munkagép biztosítása szükséges. Munkatársunk kizárólag szakmai segítséget ad a medence behelyezéséhez.
A polipropilén medence elhelyezéséhez szükséges munkaerő szükséglet
4,5 x 2,5 x 1,2 m medenceméretig – 4 életerős munkaerő
6 x 3 x 1,5 m medenceméretig – 6 életerős munkaerő
6 x 3 x 1,5 m medencemérettől – 8 életerős munkaerő
A terepviszonyok és a felhasznált munkaerő erejének függvényében a fent megjelenített szükséges munkaerő akár több is lehet.
A kivitelezés folyamán a medence test beállításakor a medence teljesítést elfogadó magánszemély vagy az Ő meghatalmazottjának jelenléte elengedhetetlen. Ellenkező esetben a medence helyzetének módosítása további költségeket vonhat maga után.
A medence test elhelyezésére legkésőbb a gépész megérkezése előtti napon sor kell kerüljön. Egyéb esetben a medence telepítése meghiúsulhat. Ebben az esetben a következő szabad időpontot biztosítjuk a medence szerelésére és második kiszállást valamint gépészeti óradíjat számlázunk az elmaradás munkaidejére!

6. Villamosság


Alapesetben ajánlatunk villanyszerelési munkálatokat és elektromos bekötést NEM TARTALMAZ.

A gépészeti feladatok elvégzéséhez megrendelő feladata biztosítani egy életvédelmi relével ellátott kéztávolságból kapcsolható 220V-os dugaljat. (alapgépészet esetén). A megrendelt extrák esetén további áramforrások kialakítása szükséges lehet. – KÉRJE AZ AJÁNLATTEVŐ VÉLEMÉNYÉT A KIALAÍTANDÓ ÁRAMFORRÁSOK SZÁMA ÉRDEKÉBEN.
A gépészet működésének beállításához a megrendelőnek biztosítani szükséges legalább 1 db manuális időkapcsolót és amennyiben az aknában áramforrás nem áll rendelkezésre, úgy megfelelő hosszúságú hosszabbítót, melyről a gépészet ideiglenesen működtethető.

Saját kőműves munkavégzés esetén a lámpa beépítéskor a kötőcső átjárhatósága biztosítandó, egyéb esetben a világítás bekötése további kiszállást és munkadíjat eredményeztethet. Az átjárhatóság érdekében a kötőcső törésmentes elhelyezése valamint egy kábel behúzása javasolt.
A speciális bekötést igénylő készülékek esetén a villanybekötést szakképesítéssel rendelkező villanyszerelőnek kell elvégeznie.

Hőszivattyú rendelése esetén

Amennyiben a hőszivattyú mellé 1 fázisú, 3 eres legfeljebb 2,5 vastagságú kismegszakítóval áramtalanítható kábel található, úgy annak a bekötését megoldjuk. Egyéb esetben a villanyszerelés nem képezi az árajánlat részét. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre úgy egy későbbi alkalommal tudjuk bekötni a hőszviattyút. Erre az alkalomra kiszállási és munkadíjat számolunk!

 

Speciális bekötést igényelnek

•Ellenáramoltató
•Elektromos medence fűtőpatron (nem a hőszivattyú)
•Automata medenceszűrő fejszelep

A hibás bekötésből származó mindennemű felelősség társaságunk felelősségének hatályán kívül esik!

7. Medence körüli visszatöltés

Amennyiben a polipropilén és fémpalástos medencék visszatöltése nem földnedves betonnal (CKT) történik, úgy a medencére NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ SEMMILYEN GARANCIA. Továbbá a medence körüli végleges burkolat kialakítása utáni vetemedésért, alakváltozásból adódó hibákért sem vállalunk felelősséget. Ezt a megrendelő csak saját felelősségére, és kizárólag jó minőségű termőfölddel végezheti el.


A Polipropilén és Fémpalástos medencéknél föld visszatöltésre egyáltalán nem alkalmas földtípusok:
1. Homokos föld
2. Agyagos, rögös föld
3. Sóder
4. Darált kavics, murva


Amennyiben a megmaradó föld ennek a kritériumnak nem felel meg, úgy a töltőföld biztosítása a megrendelő feladata!
A medence kipróbálásakor a folyások, csöpögéssek megszűntetésekor a medence átadottnak tekintendő!
További medence tisztítás/takarítás felár ellenében történik.
Amennyiben a medence építési területen van javasolt a medence vízzel történő feltöltése a fólia megóvása érdekében valamint a medence takarása. Az ebből adódó költségek a megrendelőt terhelik!
A megrendelt medence létra (alapfelszereltségben bebetonozott hüvellyel) és szolár csörlő dobozos állapotban kerül átadásra. Amennyiben a fenti két termék összeszerelésre, beüzemelésére szükség lenne úgy további kiszállás és munkadíj kerül felszámolásra. A süllyesztett létra tekintetében felár esetén lefúrható létratalp igényelhető (könnyebb kiszerelhetőség, egyszerűbb telepítés). Mindkét esetben további betonozási munkálatok szükségesek, melyeket az alap kialakítási ár nem tartalmaz! A létrák a medence falához támaszkodnak és a fémvégek egy gumitappanccsal védik. Ennek hiányában a fólia megsérülhet, mely minden esetben garanciavesztéssel jár, mind a fólia, mind az eláztatott gépészeti elemek és az elvégzett térkialakítás, föld visszatöltés tekintetében. A helyreállítás pótköltségvetést igényel!
Amennyiben a gépészet szerelése után az ügyfél kérésére, vagy az ügyfélnek felróható okból a medence átadása későbbi időpontra esik, ebben az esetben sem kérhető a medence aljának és vízének tisztítása, csak külön árajánlat elfogadása ellenében.

C. EGYEDI MEDENCETÍPUSOK KÜLÖNLEGES FELTÉTELEI

1. FÉMPALÁSTOS MEDENCÉK


Általánosságban a medencék mérete 2-3 cm-rel eltérhet az ajánlatban meghatározottakhoz képest!
A fémpalástos medencék vízzel teli állapotban tarthatóak. A víz részbeni vagy teljes leengedése kizárólag indokolt esetben és csak nagyon rövid időszakra lehetségesek. 2-3 óra időtartamban! Biztonságosan akkor engedhető le a medence hosszabb időre (1-2 nap) ha a medence és a munkagödör betonnal lett kiöntve! A medence vizének leengedéséből származó károk helyrehozását csak külön díjazás ellenében vállaljuk!
2. Familia de luxe Medencék
A familia de Luxe medencék esetén a medence tényleges méretéhez képest oldalanként 30 - 40 cm-rel nagyobb munkagödör szükséges a megfelelő stabilitás biztosításához. Az ovális medencék esetén minimális 8-as forma elképzelhető a medence alakjában, mely forma a medence testet jellemzi. A felső perem megközelítőleg ovális.
3. Familia és Playa medencékA megjelölt medencetípusok peremének kialakításakor a medence magasságától 10 - 15 cm - rel alacsonyabb támfalat készítünk. A térkő kialakításakor ezt kérjük figyelembe venni.
A medencék felső pereménél az elemek illesztésekor 1-3 mm nyílás elképzelhető. A kivitelező a rések csökkentéséről gondoskodik, de elképzelhető, hogy tökéletes zárás nem alakítható ki. A nyílások mértéke a használatkor is változhat. Ennek javítására pótdarabot biztosítunk a megrendelő részére, mely szabadon felhasználható a használatból eredő eltérések javításához.